company.jpgBever Control AS har som spesialområde databaserte styrings- og overvåkingssystemer for borerigger i gruve- og tunnelvirksomhet. På dette område har bedriften en internasjonalt ledende posisjon. Bever Controls pionerinnsats innen tunneldrift og anvendelse av robotteknologi har skapt produkt- og teknologigrunnlaget for bedriften. Selskapet har sitt utspring i forskningsmiljøet innen regulerings- og styringsteknikk ved SINTEF, Oslo. Bever Control utvikler, produserer og selger driftssikre og robuste løsninger basert på lang erfaring og unik teknologikompetanse. Vårt mål er alltid å utvikle og tilby det beste verktøy for effektiv og kostnadsbesparende tunnelboring. Kravene til moderne tunneldrift skjerpes stadig. Arbeidet skal utføres raskere, rimeligere og mer nøyaktig enn tidligere.

Vårt marked er internasjonalt, og vi anser Norge og Sverige som vårt hjemmemarked. Våre systemer leveres til maskinbyggere i Norden som er internasjonalt ledende teknologisk og markedsmessig. Bedriften har sin virksomhet lokalisert på Tranby i Lier kommune.